Wilt u uw droomwoning zelf (laten) bouwen? Het woningaanbod van Aan de Braassem wordt binnenkort nog verder uitgebreid, ditmaal met maar liefst vier zelfbouwkavels waar u uw droomwoning kunt realiseren.

Alle zelfbouwkavels zijn inmiddels uitverkocht! Benieuwd naar het actuele woonaanbod van De Poelen fase 2 en de mogelijkheden? Neem dan telefonisch contact op met de makelaars of bekijk het actuele woningaanbod van De Poelen fase 2 via onderstaande link.

Brockhoff Makelaars: 020 - 543 73 75
Koppes Makelaardij: 0172 - 43 45 61

Disclaimer kavels

De prijzen zijn vrij op naam (V.O.N.), dat wil zeggen dat de volgende kosten zijn inbegrepen: de grondkosten, de verkoopkosten, de notariskosten van de projectnotaris inzake leveringsakte en de omzet- en /of overdrachtsbelasting (eventuele wijzigingen in het tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorgevoerd).

De genoemde V.O.N. sommen zijn exclusief ontwerpkosten, adviseurs, bouwkosten van de woning, leges, aansluiting nutsvoorzieningen, taxatiekosten, advies-, notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek, renteverliezen, abonnee- en aansluitkosten voor tv, internet en telefonie.

Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typfouten en geldig tot 1 juni 2021.
Wijzigingen zijn voorbehouden
Prijslijst d.d. 2-2-2021

Zelfbouwkavels impressie Kavel 1

Kavel 1

 • Kaveloppervlakte van 593 m2
 • Aangrenzend vaarwater van 73 m2
 • Geschikt voor 1 vrijstaande woning van 950 m3 excl. bijgebouw
Hoofdgebouw
 • De afstand tussen de gevel van het hoofdgebouw en de voorste perceelgrens dient 3 meter te bedragen
 • De afstand tussen de gevel van het hoofdgebouw en het naastgelegen fietspad dient 2 meter te bedragen
 • Het hoofdgebouw dient een tweezijdige oriëntatie te hebben. Zowel naar de laan- als de waterzijde
 • Het hoofdgebouw dient bij voorkeur uitgevoerd te worden met een schuin dak
 • Het maximale bebouwingspercentage dient niet meer dan 40% van het kaveloppervlak te bedragen
 • De maximale nokhoogte van het hoofdgebouw bedraagt 11 meter
Bijgebouwen
 • De bijgebouwen mogen maximaal 90m2 bedragen met dien verstande dat het achtererf voor maximaal 50% bebouwd mag worden
 • De bijgebouwen dienen minimaal 1 meter terug te liggen ten opzichte van het hoofdgebouw
 • De bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 6,0 meter
Overig
 • De erfafscheidingen naar openbaar gebied dienen in een groene natuurlijke afscheiding uitgevoerd te worden
 • Er dienen minimaal 2 parkeerplaatsen naast elkaar op eigen terrein te worden gerealiseerd
 • De locatie van de inritconstructie (t.b.v. parkeren op eigen terrein) staat vast
 • De oevers worden door Braassemerland VOF aangelegd met een lage beschoeiing (20 cm boven waterpeil) en talud het een helling van 1:3
 • Aanlegplekken voor de boot is mogelijk uitsluitend in het meeverkochte waterdeel
 • Het ambitiedocument voor Architectuur en beeldkwaliteit is richtgevend. Braassemerland VOF toetst de plannen

Zelfbouwkavels impressie Kavel 2

Kavel 2

 • Kaveloppervlakte van 543 m2
 • Aangrenzend vaarwater van 61 m2
 • Geschikt voor 1 vrijstaande woning van 950 m3 excl. bijgebouw
Hoofdgebouw
 • De afstand tussen de gevel van het hoofdgebouw en de voorste perceelgrens dient 3 meter te bedragen
 • De afstand tussen de gevel van het hoofdgebouw en het naastgelegen fietspad dient 2 meter te bedragen
 • Het hoofdgebouw dient een tweezijdige oriëntatie te hebben. Zowel naar de laan- als de waterzijde
 • Het hoofdgebouw dient bij voorkeur uitgevoerd te worden met een schuin dak
 • Het maximale bebouwingspercentage dient niet meer dan 40% van het kaveloppervlak te bedragen
 • De maximale nokhoogte van het hoofdgebouw bedraagt 11 meter
Bijgebouwen
 • De bijgebouwen mogen maximaal 90m2 bedragen met dien verstande dat het achtererf voor maximaal 50% bebouwd mag worden
 • De bijgebouwen dienen minimaal 1 meter terug te liggen ten opzichte van het hoofdgebouw
 • De bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 6,0 meter
Overig
 • De erfafscheidingen naar openbaar gebied dienen in een groene natuurlijke afscheiding uitgevoerd te worden
 • Er dienen minimaal 2 parkeerplaatsen naast elkaar op eigen terrein te worden gerealiseerd
 • De locatie van de inritconstructie (t.b.v. parkeren op eigen terrein) staat vast
 • De oevers worden door Braassemerland VOF aangelegd met een lage beschoeiing (20 cm boven waterpeil) en talud het een helling van 1:3
 • Aanlegplekken voor de boot is mogelijk uitsluitend in het meeverkochte waterdeel
 • Het ambitiedocument voor Architectuur en beeldkwaliteit is richtgevend. Braassemerland VOF toetst de plannen

Zelfbouwkavels impressie Kavel 3

Kavel 3

 • Kaveloppervlakte van 387 m2
 • Aangrenzend vaarwater van 144 m2
 • Geschikt voor 1 vrijstaande woning van 950 m3 excl. bijgebouw
Hoofdgebouw
 • De afstand tussen de gevel van het hoofdgebouw en de voorste perceelgrens dient 3 meter te bedragen
 • De afstand tussen de gevel van het hoofdgebouw en het naastgelegen fietspad dient 2 meter te bedragen
 • Het hoofdgebouw dient een tweezijdige oriëntatie te hebben. Zowel naar de laan- als de waterzijde
 • Het hoofdgebouw dient bij voorkeur uitgevoerd te worden met een schuin dak
 • Het maximale bebouwingspercentage dient niet meer dan 40% van het kaveloppervlak te bedragen
 • De maximale nokhoogte van het hoofdgebouw bedraagt 11 meter
Bijgebouwen
 • De bijgebouwen mogen maximaal 90m2 bedragen met dien verstande dat het achtererf voor maximaal 50% bebouwd mag worden
 • De bijgebouwen dienen minimaal 1 meter terug te liggen ten opzichte van het hoofdgebouw
 • De bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 6,0 meter
Overig
 • De erfafscheidingen naar openbaar gebied dienen in een groene natuurlijke afscheiding uitgevoerd te worden
 • Er dienen minimaal 2 parkeerplaatsen naast elkaar op eigen terrein te worden gerealiseerd
 • De locatie van de inritconstructie (t.b.v. parkeren op eigen terrein) staat vast
 • De oevers worden door Braassemerland VOF aangelegd met een lage beschoeiing (20 cm boven waterpeil) en talud het een helling van 1:3
 • Aanlegplekken voor de boot is mogelijk uitsluitend in het meeverkochte waterdeel
 • Het ambitiedocument voor Architectuur en beeldkwaliteit is richtgevend. Braassemerland VOF toetst de plannen

Zelfbouwkavels impressie Kavel 4

Kavel 4

 • Kaveloppervlakte van 517 m2
 • Aangrenzend vaarwater van 263 m2
 • Geschikt voor 1 vrijstaande woning van 950 m3 excl. bijgebouw
Hoofdgebouw
 • De afstand tussen de gevel van het hoofdgebouw en de voorste perceelgrens dient 3 meter te bedragen
 • De afstand tussen de gevel van het hoofdgebouw en het naastgelegen fietspad dient 2 meter te bedragen
 • Het hoofdgebouw dient een tweezijdige oriëntatie te hebben. Zowel naar de laan- als de waterzijde
 • Het hoofdgebouw dient bij voorkeur uitgevoerd te worden met een schuin dak
 • Het maximale bebouwingspercentage dient niet meer dan 40% van het kaveloppervlak te bedragen
 • De maximale nokhoogte van het hoofdgebouw bedraagt 11 meter
Bijgebouwen
 • De bijgebouwen mogen maximaal 90m2 bedragen met dien verstande dat het achtererf voor maximaal 50% bebouwd mag worden
 • De bijgebouwen dienen minimaal 1 meter terug te liggen ten opzichte van het hoofdgebouw
 • De bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 6,0 meter
Overig
 • De erfafscheidingen naar openbaar gebied dienen in een groene natuurlijke afscheiding uitgevoerd te worden
 • Er dienen minimaal 2 parkeerplaatsen naast elkaar op eigen terrein te worden gerealiseerd
 • De locatie van de inritconstructie (t.b.v. parkeren op eigen terrein) staat vast
 • De oevers worden door Braassemerland VOF aangelegd met een lage beschoeiing (20 cm boven waterpeil) en talud het een helling van 1:3
 • Aanlegplekken voor de boot is mogelijk uitsluitend in het meeverkochte waterdeel
 • Het ambitiedocument voor Architectuur en beeldkwaliteit is richtgevend. Braassemerland VOF toetst de plannen