De verkoop van OpDreef fase 2B is gestart! In deze fase worden in totaal 30 woningen type 5.7 gerealiseerd waarvan een groot aantal aan gelegen aan vaarwater!

Bent u niet op de start verkoop geweest? Geen probleem! Ons Verkoopcentrum Aan de Braassem is vanaf de start verkoop weer geopend op dinsdag, donderdag en zaterdag. Hier kunt u de brochure en de prijslijst ophalen en direct uw vragen stellen aan onze makelaars. 

Klik hier voor de actuele openingstijden! 


Indien u belangstelling heeft voor de aangeboden woningen, dan kunt u dat online kenbaar maken via www.aandebraassem.nl/inschrijven. Op dit online inschrijfformulier kunt u op volgorde van uw voorkeur aangeven naar welke bouwnummers uw interesse uitgaat.

Let op: de inschrijfperiode voor dit project sluit op maandag 16 april 2018 om 12.00 uur. Vervolgend zal de toewijzing plaats vinden. Later ontvangen inschrijfformulieren worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Uiterlijk in week 17 zullen alle inschrijvers bericht ontvangen.