Voorbereidende werkzaamheden fase 4 van start
25 april 2024

In het gebied ‘’Braassemerland’’ ontwikkelt Braassemerland V.O.F. gronden voor woningbouw. In 2024 worden de voorbereidende werkzaamheden voor de gronden van de toekomstige woningbouw in fase 4 gestart (zie kaart fase 4a en 4b)

Werkzaamheden
Braassemerland V.O.F. verwacht vanaf de zomer 2024 de gronden in fase 4 te gaan voorbelasten. Dit betekent dat de grond wordt opgehoogd met zand om het gebied voor te bereiden op de bouw van de woningen. De aannemer voor dit werk wordt nog geselecteerd. Voor de start van de werkzaamheden worden omwonenden over de werkzaamheden en aanvoer van materiaal geïnformeerd. Na afronding van het voorbelasten worden de gronden nog verder bouwrijp gemaakt, zoals de aanleg van nuts en riolering. De bouw van de woningen zal naar verwachting in 2026 van start gaan. Via de website www.aandebraassem.nl houden wij u periodiek op hoofdlijnen op de hoogte.

Omgeving in beeld
Vóórdat de werkzaamheden voorbelasten van start gaan, vindt Braassemerland V.O.F. het belangrijk om de directe omgeving zorgvuldig in beeld te brengen. Daarom heeft de VOF aan civieltechnisch bureau Aveco de Bondt gevraagd om bouwkundige nul-opnamen te maken van de directe omgeving waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Bewoners in de directe omgeving ontvangen een brief thuis met een uitnodiging voor deze nul-opnamen

De aangegeven planning/termijnen in dit bericht is onder voorbehoud van wijzigingen, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.