Inrichting speeltuinen De Poelen
10 april 2024

Gemeente Kaag en Braassem zal de inrichting van de speelplekken in de wijk de Poelen op zich nemen. Dit heeft de gemeente kenbaar gemaakt via een huis-aan-huis bewonersbrief op 10 april jl. Hierin geeft de gemeente het volgende aan:

’De komende weken wordt intern gekeken naar de mogelijkheden voor deze speelplekken. Naast de aanleg van de speelplekken, moeten er nog rioleringswerkzaamheden plaatsvinden. Dit zal direct worden meegenomen in de planning. Zodra meer bekend is, willen wij (gemeente Kaag en Braassem) u als omwonende uitnodigen voor een informatie- en participatiebijeenkomst. Over de exacte datum, tijd en invulling wordt u later verder geïnformeerd.’’

 

Voor vragen of opmerkingen over dit bericht kunt u contact opnemen met gemeente Kaag en Braassem via info@kaagenbraassem.nl of via het algemene nummer van de gemeente: 071- 3327272.